• Budowa oraz remonty dróg i mostów
  • Wywóz nieczystości stałych
  • Utrzymanie bieżące dróg
  • Sprzedaż mas bitumicznych na zimno
  • Oznakowanie poziome i pionowe dróg
  • Sprzedaż i wypożyczanie znaków drogowych
  • Układanie kostki brukowej
  • Budowa i utrzymanie terenów zielonych
 
INTERBUD Sp. z o.o. Radom, ul. Limanowskiego 154, tel 048 331-14-35
wykonanie: GrafMedia